Creative Edge by Fotograf.zone & Daria Hvizdalova
Generative AI in Visual Culture / 22. 1. 2024 / CAMP, Praha 2

CREATIVE EDGE
-
JEDNODENNÍ KONFERENCE NA TÉMA AI A VIZUÁLNÍ KULTURY

Pojem umělá inteligence (AI) funguje v současném toku informací jako tzv. buzzword. Za oním Oblast vizuální kultury s potenciálem pro využití AI je zatím jen málo probádaným územím, a proto vzbuzuje velké množství otázek, na jejichž odpovědi si ještě nějakou dobu počkáme.

Z hlediska vizuální kultury nástroje AI prozatím generovaly většinou spíše efektní líbivé výstupy a surrealistický obsah. Je zřejmé, že kreativní průmysly projdou doposud bezprecedentní transformací. Creative Edge se chce zaměřit na možnosti využití AI v rámci kreativních průmyslů a využít čas setkání s významnými osobnostmi na poli AI pro zamyšlení nad potenciálem tvůrčí spolupráce budoucnosti.

TICKETS 
ON SALE!

www.creativeedge.ai
PONDĚLÍ 22. LEDNA 2024
CAMP, PRAHA 2
Vstupenky