Creative Edge by Fotograf.zone & Daria Hvizdalova
Generative AI in Visual Culture / 22. 1. 2024 / CAMP, Praha 2

Program průběžně doplňujeme

program

PONDĚLÍ 22. LEDNA 2024
CAMP, PRAHA 2

program

EDGE 1.0

/
GENERATIVNÍ AI VE VIZUÁLNÍ KULTUŘE

program je průběžně aktualizován

Konference probĚhne v anglickém jazyce v simultánním překladu do Češtiny

08:30-09:30

breakfast & registration


wHAT

09:30 - 10:30

CO JE AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)?

Jak tvořit a kurátorovat AI umění?


Popularita umění využívajícího umělou inteligenci v posledních několika letech prudce vzrostla. Od svých počátků s DeepDream a přenosem stylu až po GAN a DALL-E se umění AI již dávno přesunulo mimo technologické kruhy do povědomí veřejnosti a prolíná se světem mediálního umění, současného umění a NFT. Fascinace současného uměleckého světa společenským dopadem technologií, jako je rozpoznávání obličejů, doporučovací systémy a deep fakes, podnítila umělce ke kritickému zkoumání AI jako předmětu, zatímco NFT a modely převodu textu na obraz posunuly pozornost zpět k estetice. Tato přednáška poskytne přehled o tom, jak umělci a technologové využívají strojové učení a přemýšlejí o něm, o jeho tvůrčím potenciálu a společenském dopadu.

Luba Elliott

10:30 - 11:15

Panelová diskuze:
Kritický pohled na současné dění v oblasti AI v umění a kreativních profesích


Generativní umělá inteligence v posledních letech výrazně pokročila a stává se základem umělecké praxe. Prostřednictvím diskuse o AI a její estetických schopnostech se snažíme odpovědět na tyto otázky: Jaké nové aspekty přináší technický rámec strojového učení do umělecké tvorby? A na co mohou umělecká díla využívající umělou inteligenci poukázat v oblasti výzkumu a vývoje umělé inteligence?


HOW

Kreativní aplikace řízené umělou inteligencí: praktické příklady

11:30 - 12:30

Keynote:
Photography vs Promptography: Příběh získání a odmítnutí ceny Sony World Photography Award

Budoucnost fotografie již není definována pouze médiem samotným, ale také umělou inteligencí. Generátory obrazů s umělou inteligencí si osvojily fotografický vizuální jazyk a mohou jej synteticky generovat ve formě tzv. "promptografie". Co to znamená pro vztah mezi fotografií a promptografií? Jaké dovednosti potřebuji jako fotograf a jaké jako promptograf? V čem se obě činnosti doplňují a v čem si naopak konkurují? Boris Eldagsen analyzuje vztah, který většina lidí popisuje slovy "it's complicated", a ukazuje, kam se to může v budoucnu vyvíjet.

zmateni spolutvorbou

12:30 - 13:15


Keynote:
Zmateni spolutvorbou: Cesta umělé inteligence od deepfakes ke kreativnímu partnerství

Oblast syntetických médií vytvářených umělou inteligencí se od příchodu prvního deepfake výrazně změnila. Počáteční šok a strach ustoupily spektáklu generativních aplikací umělé inteligence a pozornost se přesunula od nářků k nadšení nad zvýšením produktivity a efektivity umělé inteligence. Zatímco přijímáme syntetická média generovaná umělou inteligencí, nejsme jen svědky vzniku nové estetiky a tvůrčích pracovních postupů, ale také redefinujeme naše chápání pravdy.

Nově objevená lehkost ovládání generativních neuronových sítí prostřednictvím přirozeného jazyka změnila spoločenské vnímání těchto nástrojů, díky čemuž se zdají být přístupnější a ovladatelnější. Tato změna vedla mnohé k antropomorfizaci umělé inteligence, kdy chatboty považují za své přátele a extrapolací těchto interakcí si vytvářejí předpoklady o složitějších aplikacích umělé inteligence. Tento nedostatek gramotnosti v oblasti AI však může vést k nebezpečným neporozuměním a formovat veřejný konsenzus o tom, jak s AI v naší společnosti koexistovat.

Lenka Hámošová

Od řádků kódu po tahy na plátně: Kreativní cesta umělé inteligence

13:15 - 13:45


Keynote:
AI jako nástroj pro objevování uměleckého výrazu.

MAMA AI se zabývá praktickým aplikacemi umělé inteligence i mimo obvyklý svět businessu. Jak zachytit a modelovat umělce? Jak pomůže uměleckému dílu umělý hlas? Je vhodné nahradit nahrávku rozhovoru dialogem syntetických hlasů? Lze najít vizuálně zajímavé chování při analýze AI modelů? Pojďme se podívat…
Jan macek

Who


The many faces of AI-Generated Artworks

14:20 - 15:00


open call

15:00 - 16:00

AI vs. Graphic Design 4.0

Panelová diskuse:
AI jako nejnovější v řadě technologických výzev, kterým čelí obor grafického designu v jeho digitální éře po 80. letech 20. století. Jak se AI dále vyvíjí a základní vizuální nástroje jako Photoshop integrují AI, otevírá to pro designéry nové možnosti, zjednodušuje pracovní postupy (zejména u složitých projektů) a posiluje kreativitu. Jan Brož se podělí o své zkušenosti s využitím AI při vytváření vizuální identity letošního festivalu Signal a Lenka Hamošová nám pomůže rozplést složitý vztah mezi informatikou a grafickým designem.

WHere


16:15 - 17:00

Architektura & AI
Keynote:
Úloha umělé inteligence při navrhování architektury

V této přednášce se podíváme na to, jak umělá inteligence mění klasický způsob navrhování architektury. Prozkoumáme, jak umělá inteligence pomáhá měnit textové prompty na 2D obrázky, a nový trend vytváření 3D modelů stejným způsobem. Přednáška se zaměří na různé nástroje používané pro generování 2D vizualizací i 3D struktur a zdůrazní výstupy - depth maps, point clouds, 3D meshes. Přednášející se navíc podělí o svou zkušenost s urychlením přípravy architektonického projektu v Praze pomocí vizualizace řízené umělou inteligencí.
Markéta gebrian

17:00 - 18:00

Panelová diskuse:
Současné dění v oblasti AI a urbanismu a architektuře

Tento panel se bude zabývat tím, jak umělá inteligence mění tvůrčí prostředí v architektuře a městském plánování, a přední odborníci se budou zabývat inovativními aplikacemi, úvahami a budoucím potenciálem návrhových řešení založených na umělé inteligenci. Získejte vhled do vyvíjejícího se vztahu mezi technologií a zastavěným prostředím a prozkoumejte výzvy a příležitosti, které nové technologie nabízejí.
Karin Grohmannová - CCEA MOBA, FA ČVUT
Jakub klaška
Kateřina Eklová
moderuje: anna boh0něk

18:00 - 18:40

WHY

ESTETIKA NOVÉ AI A BUDOUCNOST PRÁCE
Kritický pohled na nástroje umělé inteligence a budoucnost práce v kreativních odvětvích

promítání krátkého filmu a keynote
jakub jansa


19:30
–21:00

After?

afterparty for premium ticket holders, speakers & partners at fotograf gallery (jungmannova 7)

TICKETS 
ON SALE!

www.creativeedge.ai
PONDĚLÍ 22. LEDNA 2024
CAMP, PRAHA 2
Vstupenky